Saturday, August 05, 2006


DUYÊN
ĐÀN BÀ CÓ BỐN CÁI DUYÊN
DỄ THƯƠNG,XINH ĐẸP, NHU MÌ, NẾT NA
EM ĐÂY CÓ HẾT BỐN DUYÊN
NHƯNG DUYÊN EM CHỈ TRAO NGUOI EM YEU.