Monday, May 08, 2006


Chuyện tình thời... Computer


Em vội bước ra đi quên Logoff. Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add. Quẳng tình anh vào khoảng trống Recyclebin.


Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop. Bóng em vừa Refresh hồn anh.
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ. Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.


Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả. Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username.
Hay mình sẽ một lần Full Format .. Em đã thay .. Password cũ còn đâu!


Anh sẽ cố một lần, anh sẽ cố .Sẽ Retry cho đến lúc Error.
Nhưng em hỡi làm sao anh có thể .. Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial !


Thôi anh sẽ cố gắng tìm file Crack .Để hình bóng em vẫn mãi sẽ Default.
Dẫu cho có ngàn triệu lần Virus. Anh vẫn tin rằng hai đứa mình sẽ vẫn mãi Enter.

No comments: